| polski | english | deutsch | pусский

pierścienie uszczelniające typu O-ring


Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu: OR, OS, OI, ON

Pierścienie typu „O” należą do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych uszczelnień. Pierścienie o przekroju kołowym mają budowę torusa tj. pierścienia w kształcie koła, którego przekrój poprzeczny przyjmuje również kształt koła. Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym znajdują zastosowanie w napędach i sterowaniach hydraulicznych i pneumatycznych, w połączeniach ruchowych i statycznych.
D - średnica wewnętrzna
d - średnica przekroju poprzecznego

Pierścień wykonany jest z materiału elastomerowego, czyli gumy wulkanizowanej, posiadającego właściwości elastyczne i sprężyste. Materiałami do produkcji pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym są najczęściej kauczuk akrylonitrylowy, etylenowo-propylenowy, fluorowy i silikonowy.

Każde wyprodukowane przez nas uszczelnienie opatrzone jest deklaracją zgodności według ISO/IEC Guide 22. Uszczelnienia o przekroju kołowym spełniają wymogi następujących norm:

  • PN-90/M-73092 – Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym. Wymagania i badania.
  • PN-90/M-73060 - Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym – wg ISO - Wymiary i oznaczenia wymiarów (dotyczy pierścieni typu "OI").
  • PN-60/M-86961 - Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym. Wymiary (dotyczy pierścieni typu "OR").
  • PN-64/M-73093 – Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym do połączeń spoczynkowych. Wymiary (dotyczy pierścieni typu „OS”).